Vägmärkesförordningen (2007:90)

Vid skyltning av parkering, både på gatumark och tomtmark skall Vägmärkesförordningen (2007:90) följas.

Länk till Sveriges riksdags hemsida där Vägmärkesförordningen går att läsa i sin helhet (länken hämtad 2019-03-05)

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vagmarkesforordning-200790_sfs-2007-90