Ett seminarium genomfördes den 24 januari i Stockholm.
Medverkande:

Andreas Ahlstam, trafikplanerare i Örebro

Frida Sandén, Hållbarhetschef på UPAB

Eva Sunnerstedt, enhetschef miljöbilar
Stockholms Stads miljöförvaltning

 

Örebro har medverkat i EU projektet Push & Pull. Projektet är nu avslutat och en utvärdering är genomförd.

Andreas Ahlstam trafikplanerare i Örebro redovisade erfarenheter och utvärdering av de insatser som genomförts inom projektet.

 

Umeå kommun har beviljats 40 mkr i EU medel för att Umeå Universitetsstad ska bli” Smart City”. UPAB -Umeå Parkering AB medverkar i projektet med att ta fram en ny modell av Grönt Parkeringsköp för boendeparkering.

Frida Sandén hållbarhetschef  UPAB berättade om hur projektet ska genomföras och om UPABs roll i projektet.

 

SKL arbetar just nu med att ta fram en handbok för hur kommunerna ska arbeta med laddinfrastruktur.

Eva Sunnerstedt, enhetschef Miljöbilar, Stockholms stads miljöförvaltning, har ingått i SKLs referensgrupp berättade om arbetet och hur handboken kan användas.

Här kan ni ladda ner dagens presentationer:

Push & Pull
Ladda för framtiden
Hur medverkar vi till ett hållbart Umeå