Utredning föreslår regelförändringar 

Utredningen: Vägen till självkörande fordon- introduktion (SOU 2018:16).

”- En säker utveckling av automatiserade transporter är en förutsättning för att få acceptans för denna teknik i samhället. Mest intressant är utvecklingen av automatiseringen inom yrkestrafiken samt för delade och kollektiva transporter. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag, säger utredaren Jonas Bjelfvenstam”.

Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam överlämnade, den 7 mars 2018, utredningen Vägen till självkörande fordon-introduktion (SOU 2018:16) till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Utredningen visar förslag på regelförändringar som behövs för att börja använda och utveckla automatiserade fordon samt förslag på långsiktiga åtgärder som behöver genomföras.

”Bland annat föreslår utredningen:

Utredningen går att ladda ner i sin helhet (två delar):
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/vagen-till-sjalvkorande-fordon—introduktion/

Citaten i texten ovanför är hämtade från regeringskansliets hemsida:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/utredning-oppnar-for-sjalvkorande-fordon/