Den 25 maj 2018 ska den nya kamerabevakningslagen träda i kraft. Den nya lagens utformning är ett resultat av en utredning som inleddes i november 2015 och färdigställdes i juni 2017.

Vi bifogar här en länk till utredningen SOU 2017:55.
regeringen.se finns en kort sammanfattning om utredningen. Där kan man följa lagstiftningskedjan (i högerkanten).