Sveparks Årspris delades ut inom tre olika kategorier

Kategori Teknik: Easypark

Kategori Kund: Dukaten

Kategori Miljö: Göteborgs Stads Parkerings AB

Christian Rockberger, ordförande och Anneli Asplin, vice ordförande delade ut priserna.

 

Läs mer om juryns motivering som i år bestod av Anneli Asplin och Per Sternek

 

 

EasyHUB Implementation i Fredriksberg, Danmark

I början av 2015 lanserade Frederiksbergs kommun det första 100% digitala parkeringssystemet i Europa, förvaltat av EasyPark HUB.
Poul Eldrup, head of Parking Operations i Frederiksbergs kommun, förklarade bakgrunden till digitaliseringen av sin parkeringsinsats som en önskan att ”minska kostnaderna för administration och att göra parkering mer exibel för slutanvändaren, eftersom de nu endast betalar för den exakta tiden de parkerar ”.När projektet startade hanterade EasyPark cirka 5,000 transaktioner per månad. En sira som ökade med 365% till mer än 25.000 per månad i slutet av året, och fortsätter att växa. Mindre än ett år efter genomförandet av det heldigitala parkeringssystemet som förvaltas av EasyPark HUB hade penetrationen av mobilparkering växt sig större ännågonsin och är för närvarande över 89 %

Dukaten

Följ mig
– för en tryggare parkeringsupplevelse

Många kan uppleva parkeringshus som en otrygg miljö, särskilt på kvällstid. Det faktum att film och tv-produktioner ofta väljer att förlägga överfall, rån och mord till just parkeringshus eller garage förstärker den känslan. I verkligheten är dock p-husen inte mer utsatta för brott än andra offentliga arenor. För att känna sig tryggare finns möjligheten att få sällskap på vägen till bilen om man vill i p-hus Baggen i Linköping. I Linköping har vi kameror i alla våra p-hus i 10 år. Nu tar vi ett steg till och erbjuder kunderna att få sällskap av kundtjänst hela vägen från entré till utfart. Tjänsten som vi kallar ”Följ mig” innebär att kunden trycker på en knapp i entrén och får då kontakt med kundtjänst som då kan följa kunden hela vägen till bilen via kameror och ett högtalarsystem. Genom att även ha möjligheten att prata med kunden uppnås ett mer aktivt engagemang än endast kameraövervakning och de kunder som så önskar kan få en tryggare upplevelse av parkeringen. Tjänsten kommer att vara kostnadsfri och är ett led i Dukatens Parkerings arbete med att förbättra den totala parkeringsuppleveslen. Idén till tjänsten kommer från London där människor kan välja att få kamerasällskap i stadsmiljö på kvällar och nätter. Vad vi vet finns tjänsten inte i parkeringsmiljö någon annanstans i Sverige.Följ mig-tjänsten kommer att vara i drift i parkeringshuset Baggen från och med mitten av maj 2016.

 

Kontaktperson Dukaten Parkering:
Mikael Wallin, verksamhetschef
Telefon: 013-20 54 35
E-post: mikael.wallin@dukaten.se

Msaria-2Regnrabatter i Kvibergs Park i Göteborg

När Parkeringsbolaget byggde markparkeringar i Kvibergs Park i Göteborg valde vi samtidigt att anlägga så kallade regnrabatter (raingardens). Regnrabatterna renar dagvatten från parkeringar för cirka 500 bilar. Det innebär en 13 500 m2 stor parkering och 700 m2 regnrabatter. Regnrabatten vid Kviberg är en av de första och största i sitt slag i Sverige och är ett gemensamt projekt mellan Parkeringsbolaget, Park- och naturförvaltningen samt Kretslopp och vatten. Göteborg Stads miljömål om naturlig dagvattenhantering inspirerade till projektet.
Växterna, gräset och jorden i regnrabatterna stoppar giftiga ämnen som annars hamnar i naturen. Dessutom motverkar regnrabatterna översvämningar. Rabatterna lagrar regnet vilket gör att vattnet  ödar långsammare. Det i sin tur minskar belastningen på avloppsnätet. I samband med att vi anlade rabatterna gjorde vi också en broschyr där läsaren kan få mer information om vårt projekt. Broschyren beskrev dessutom steg för steg hur enkelt det är att själv anlägga regnrabatterna. På det här sättet har vi också bidragit till att er får miljövänlig kunskap!