TECKNA SAMARBETSAVTAL MED SVEPARK! 

Genom Svepark erbjuds ni möjligheten att komma i kontakt med hela Parkeringssverige! 

Teckna samarbetsavtal med oss och vi erbjuder er ett paket som ger er möjligheter till samarbete och kontakter med som bedriver parkeringsverksamhet i Sverige. Svepark är också medlem i den Europeiska Parkeringsorganisationen EPA och har därmed också kontakter med parkeringsorganisationer i hela Europa. En mer organiserat samarbete inom de nordiska länderna har också påbörjats.

Svepark

* verkar för att branschen ska tillämpa Sveparks etiska regler och andra gemensamma riktlinjer,
* utgör ett forum för utbyte av erfarenheter
* verkar för att staten genom lagstiftning ger branschen möjligheter att utveckla parkeringsverksamheten,
* bedriver information och utbildning, arrangerar konferenser och seminarier för behandling av frågor som rör parkeringsverksamheten. 

* verka för att branschens företag arbetar efter sunda principer.

Dessa övergripande (något komprimerade) målformuleringar finns i våra stadgar och är vad Svepark vill ska gälla för alla som är verksamma inom all parkeringsverksamhet i Sverige. 

Vi vill därför få till ett samarbete inom branschen som leder fram till ett verksamhetsområde som fungerar väl och har allmänhetens uppskattning. 

För att nå detta mål, krävs att vi blir många som ställer oss bakom dessa uppfattningar.

Sedan 2002 består Svepark av medlemmar och samarbetspartners. Vi är nu ca 50 medlemmar och har ca 40 samarbetspartners.

Medlem är de som aktivt bedriver parkeringsverksamhet. 

Samarbetspartner kan vara företag m.fl. som har ett gemensamt intresse med medlemmarna och som uppfyller de krav som samhället ställer på ett seriöst arbetande företag. 
Samarbetspartners erbjuds att teckna samarbetsavtal enligt följande ;

12.500 kr/år

* synas på Sveparks hemsida

* medverka på seminarier och konferenser och presentera sin verksamhet

*garanterad utställningsplats till lägre pris på Sveparks årliga stora konferens. Nästa års konferens äger rum i Helsingborg 1–3 september 2021. 

* delta på Sveparks utbildningar och andra arrangemang till samma pris som medlemmar

 Samarbetsavtal med Svepark tecknas via vårt kansli.
Ifyllt formulär skickas elektronisk till lena.karlsson@svepark.se