Sveparks Årsmöte 12-13 maj 2020

Foto: Jacob Saurén/Viking Line
Foto: Jacob Saurén/Viking Line

Årsmöte

12-13 maj 2020

Samling klockan 17.15 den 12 maj 
Vikingterminalen vid Stadsgården, Stockholm

 

Välkommen till Sveparks årsmöte på Vikinglinjens båt Cinderella

Styrelsen har under hösten 2019 påbörjat ett arbete som syftar till att förändra, förbättra och stärka vår organisation och med anledning av det inbjuds medlemmar och samarbetspartners till en diskussion om hur vår organisation ska arbeta i framtiden. 

Arbetet kommer att presenteras under våren och sen avslutas med en diskussion om vår framtid på vårt arrangemang på Cinderella. Diskussionen inleds tisdag kväll. Vi äter sedan gemensam middag på kvällen för att fortsätta med årsmöte och bolagsstämma klockan 9.00-10.30 onsdag. Endast medlemmar har närvaro på årsmöte och bolagsstämma. Vi fortsätter efter årsmötet vår diskussion om Sveparks framtid och vad vi behöver fortsätta arbeta med. Det arbetet pågår under onsdagen.

Båten - Cinderella - avgår från Stockholm klockan 18.00 tisdag den 12 maj och ankomst Stockholm onsdag den 13 maj klockan 15.30.

Varje medlem har en fri plats, vill ni komma fler är kostnaden 2 200 kr/person. Samarbetspartner betalar 2.200 kr/person. I priset ingår enkelhytt, middag tisdagkväll samt frukost och lunch onsdag.

Vi önskar er anmälan senast 28 februari och den är bindande

Avbokningar efter den 28 februari kostar 2 200 kr (detta gäller även den fria platsen, den måste utnyttjas annars faktureras den) Vid anmälan efter 28 februari tillkommer ytterligare 250 kr. Vänligen anmäl er så snart som möjligt så vi kan göra en bedömning av hur många hyttplatser vi behöver reservera.

Vi kommer underhand att sända er material inför årsmötet och konferensen och hälsar både medlemmar och samarbetspartner välkommen till vår diskussion om Svepark och framtiden och hoppas att vårt arbete kan leda till en bättre positionering av Svepark och Parkering framöver.

 

Välkommen med din anmälan!