Välkommen med er anmälan

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering (gatumark)

Teori  2×1 vecka. Utbildningen förutsätter praktik under handledning mellan teoriveckorna. Läs mer

23-27 september (vecka 1) samt 14-18 oktober (vecka 2) 2019

Fortbildning offentligrättslig parkering (gatumark)

Utbildning under 2 dagar.

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att ”Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.  En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöring återupptas”. Läs mer

17-18 september 2019

12-13 november 2019

LKOP/Grundutbildning parkeringsvakt tomtmark 

Genomgång av LKOP (Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering). Läs mer

10-11 oktober 2019

Vägmärkesuppsättning

Kurs i seminarieform där vi lär oss reglerna för skyltning. Övningar i hur man skyltar korrekt sker både enskilt och i grupp. Vi går också igenom nya aktuella domar som finns gällande skyltning. Läs mer

22-23 oktober 2019

Fordonsflytt

Kurs i seminarieform, vi lär oss regelverket kring att flytta fordon.  Vi har noggranna genomgångar av vad lagen ger oss för möjligheter och skyldigheter att flytta fordon med fordonsrelaterade skulder. Läs mer

5-6 november 2019

Utbildning för handläggare och chefer

Utbildning under 2 x 2 dagar.

Grundläggande kunskaper om parkering. Kursen vänder sig till  handläggare och chefer som arbetar i kommuner men också till personer i chefsställning inom kommunala och privata parkeringsbolag. Även ni som bedriver verksamhet med anknytning till parkering på uppdrag av kommuner har stor nytta av kursen. Kursen ska ge en överblick av de olika regelverk som styr parkering både inom den offentligrättsliga delen( kommunal gatumark) och den civilrättsliga delen (tomtmark/LKOP). Läs mer

8-9 oktober (kurs del 1) samt 26-27 november (kurs del 2) 2019

Har du önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark  eller Parkeringsengelska kontakta Lena Karlsson lena.karlsson@svepark.se