Statistik över parkeringsanmärkningar från Transportstyrelsen 2017

Här finns 2017 års statistik över Sveriges kommuners utfärdade parkeringsanmärkningar.

 

Årsstatistik 2017 från Transportstyrelsen
Statistik utfärdade/betalade parkeringsanmärkningar 2017 (290 sidor)