Seminarium hösten 2019

Mobilitet och parkering

3 december

kl. 10.00-15.30
Waterfront, Stockholm

Hur kan vi använda parkering som ett bra styrmedel för att minska biltrafiken i våra städer?

Svepark inbjuder till seminarium där vi inledningsvis får lyssna till Fredrik Holm, författare till boken
Vänd Pyramiden – Planera för en hållbar mobilitet, utgiven av Gröna Bilister. Fredrik är en av Sveriges mest
rutinerade miljöskribenter och har under 30 års tid bidragit till svensk miljödebatt genom artiklar,
föreläsningar, läromedel, utbildningar och strategisk rådgivning. 
Efter lunch följer vi upp med att diskutera Parkeringens roll i framtidens mobilitet som var temat på årets konferens. Stockholm Parkering, Borås Parkering samt Parkering Malmö, tre av Sveparks medlemmar, finns på plats. Christian Rockberger, vd Stockholm Parkering, beskriver deras mobilitetsarbete. Birgitta Neugebauer, vd Borås Parkering, berättar om Borås nyinvigda mobilitetshus. Maja Johansson, Parkering Malmö, delar deras erfarenheter.
Under eftermiddagen bjuds det på fika och möjlighet till erfarenhetsutbyte samt diskussioner om det arbete som pågår runt om i landet hos Sveparks medlemmar. 
Seminariet äger rum på Stockholm Waterfront Congress Centre, vid centralstationen i Stockholm tisdag den 3 december kl 10.00 -15.30. Kaffe finns från kl 09.30.

Inledningstalare

Fredrik Holm, Karlstads universitet och Gröna Bilister pratar om sin bok ” Vänd Pyramiden ”

Foto: Christer Höglund

Lunch och fika ingår i priset.

Pris 2000 kr/person (ex. moms) för medlemmar och samarbetspartner. 2500 kr/person (ex. moms) för icke medlem/samarbetspartner.