Sveparks konferens i Uppsala 21-23 maj 2018

”Bilen Först – för en stad där bilen tar mindre plats”

Uppsala Konsert & Kongress (UKK), Vaksala torg 1

Svepark anordnar varje år en årlig konferens. Om du vill läsa om Sveparks konferens 2018 klicka på bilden nedan så kommer du till en PDF där vi sammanfattat årets konferens. Nästa konferens är i Göteborg 22-24 maj 2019. 

 

 

 

Program

Måndag 21 maj

12.30 -14.00 Sveparks årsmöte på UKK

Vaksala torg 1 – för lokal se anslag i foajén

Särskild inbjudan har gått ut till medlemmar.
Årsmötesförhandlingar Svenska Parkeringsföreningen.

Bolagsstämma för Svepark Service AB hålls i omedelbar anslutning till Svenska Parkeringsföreningens årsmöte och ni är välkomna att närvara även på bolagsstämman.

I samband med mötet serveras en enklare lunch och dessutom får vi lyssna till Lennart Johansson VD i Uppsala kommuns Parkeringsbolag som berättar om vad de arbetar med just nu.

14.30 – 16.30 Studiebesök 

  • Vi besöker Q Park tekniska ledningscentral och samordnade kundtjänst för hela landet. 
    Marie Ljunggren, Chef för kundtjänst och ledningscentral möter vid entrén UKK därefter 10 min promenad till Q Park.
  • Vad händer i Uppsala? Inledning på UKK ca 30 minuter därefter busstur till Rosendal nytt område under planering och byggnation.

Under dagen iordningställs även utställningen på UKK. 
Möjligheter till registrering kommer att finnas mellan 14.00 – 17.00

18.30   Välkomstmingel med mat på Norrlands Nation

 

  • Plats: Västra Ågatan 14                                            

 

Tisdag 22 maj

09.00  Utställning och registrering öppnar

10.00  Svepark öppnar och hälsar välkommen till årets konferens

10.10 Erik Pelling kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågor hälsar välkommen till Uppsala

Foto: Stewen Quigley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto (porträtt av Maria Stenström):Markus Andersson 

10.25   Martin Rörby, arkitekturhistoriker, berättar om ”Bilen i arkitekturens historia”

 

11.00 Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys

Anette Myhr har de senaste 10 åren arbetat med frågor rörande fordonsstatistik.
Berättar om hur bilinnehav ser ut i framtiden: Var finns bilarna? När tar vi körkort?

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Privat
Anette Myhr är s
tatistiker på Trafikanalys
och har de 10 senaste åren arbetat med
frågor rörande fordonsstatistik.

11.25 ”Självkörande fordon, en pusselbit i framtidens samhällsutveckling – möjligheter och utmaningar ”

Hamid Zarghampour, strateg Trafikverket, berättar om regeringens utredningen om autonoma, självkörande, fordon.

Foto: Sara Hjälm

Hamid Zarghampour

 

12.00 Lunch

Under hela konferensen finns möjlighet att titta på och åka med Uppsala Parkering, Giant Leap och Brickyards scanningbilar för parkeringsövervakning.

 

13.00-14.30  Seminarium x 3

Varje seminarium ges vid två tillfällen 13.00-13.40 samt 13.50-14.30

  
Kameraövervakning och läsning av reg. skyltar efter GDPR

Nils Henkel och Frida Orring, Datainspektionen.

 

Olika affärsmodeller för laddning av elbilar

Johan Olofsson, Göteborgs Stads Parkering AB, Fredrik Söderholm Stockholm Parkering AB
samt representanter från Flowbird/Cale och Chargestorm.

 

Digitalisering

Några av Sveparks samarbetspartners ger sin syn på digitalisering.
Mauritz Börjeson, Chef Affärsutveckling EasyPark Group samt Wojciech Goj, Head of R&D SWARCO.

14.30 Kaffe med besök hos utställarna

15.00 Charlotta Szczepanowski, chef för hållbar utveckling på Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski pratar om deras arbete med flexibla P-tal samt vad deras medlemmar som står i bostadskö vill ha i sina bostadsområden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Kari Kohavakka
Charlotta Szczepanowski arbetar som chef för hållbar utveckling.
Under sina år på Riksbyggen har hon arbetat brett med hållbarhetsfrågor
och en viktig hållbarhetsfråga i Riksbyggen är så klart mobiliteten kring boendet.
Charlotta blev vald till Sveriges bästa hållbarhetschef av tidningen
Miljöaktuellt 2014 och Influencer of the year i bygg- och fastighetsbranschen 2017.

 

15.20 Martin Skillbäck, fd projektledare Stockholm Stad

Martin Skillbäck har mångårig erfarenhet av att planera Stockholms nya bostadsområden. Martin har följt Hammarby Sjöstad sedan planeringen under 1990 – talet. Han kommer berätta om hur man började, vad man ville då  och vad som har hänt under de dryga 20 år som stadsdelen vuxit fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Privat

Martin Skillbäck har arbetat med exploateringsfrågor åt Stockholms stad i över 30 år.
Framförallt stora och komplicerade nybyggnadsprojekt som t ex Södra stationsområdet,
överdäckningen av Söderleden och Stockholm Waterfront. De sista åren innan
pensioneringen var han chef för avdelningen för Stora projekt. Avdelningen arbetar med
utbyggnaden av Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och Slussen.

 

15.40 Tomas Strandberg, vd Parkering Malmö, ”Från parkeringshus till mobilitetsnod! Eller?”

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Asa Siller

Tomas Strandberg har följt arbetet med flexibla P-tal och pratar om vad som hänt i de områden som byggts med låga P-tal i Malmö.

16.00 Göran Enander, landshövding Uppsala Län, ledamot i regeringens råd för Hållbara städer

Informerar om Rådet för Hållbara städer – uppgifter och arbetet.

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Göran Ekeberg

Göran Enander

 

16.30 Summering av dagen

19.00 Middag, Uppsala Konsert och kongress (UKK)

Uppsala Parkerings ordförande Jonas Andersson hälsar välkommen

Uppsalakören OD – Orphei Drängar, underhåller under kvällen

 

Onsdag 23 maj

09.00 Utdelning av Sveparks årliga pris

09.15 Rapport från Svepark , Lena Karlsson, vd Svepark berättar

09.30 Pelle Envall, vd Trafikutredningsbyrån, ”Bilen i nya stadsdelar”

Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån berättar om olika sätt att hantera parkering och mobilitet i samband med byggande av nya stadsdelar. Vilka för- och nackdelar med gemensamma parkeringsanläggningar jämfört med traditionell anläggning av parkering under varje hus och gård i nya stadsdelar? Hur ser olika aktörer på frågan? Föredraget tar sin utgångspunkt i erfarenheter från uppdrag med finansiering, dimensionering och lokalisering av parkeringsutbud i ny bebyggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Hanna Mi Jakobson
Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån. Utbildad i Sverige till
planeringsarkitekt och i Storbritannien till doktor i trafikplanering.
Pelle har planerat trafiklösningar i bland annat Stockholm, Leeds,
Belfast, Malmö och Gävle. 

10.00 Kaffe

10.30 Redovisning av olika projekt som medlemmar gör för att underlätta resandet och öka användning av parkeringsplatser

Dukaten Parkering och Sanktkors fastigheter – Sandra Strand

Göteborg Stads Parkering AB- Johan Olofsson och John Moberg

Stockholm Parkering AB

Umeå Parkering AB – Elin Pietroni

11.30 Presentation av 2019 års konferens

11.40 Sammanfattning och avslutning

12.00 Lunch

Under hela konferensen finns möjlighet att titta på och åka med Uppsala Parkering, Giant Leap och Brickyards scanningbilar för parkeringsövervakning.