På Transportstyrelsens hemsida finns information om nya vägmärken och de ändringar i bland annat vägmärkesförordningen (2007:90) och Trafikförordningen (1998:1276) som regeringen beslutade om den 12 oktober 2017.

 

Transportstyrelsens hemsida